Prt v roli POIS – pike RUMEN 5M × 1.2M

 

DAMAST RUMEN – rola/25 rol

Koda 8022272052978