Osnovni cilj certificiranja je zagotoviti, da se certificiran material vodi skozi proizvodni proces na tak način, da ima končni kupec zagotovilo, da obstaja za FSC izdelke sistem, ki potrjuje ko   nčni izvor lesa. FSC – CoC (sledljivost lesa) torej omogoča povezavo med izdelkom in izvorom lesa. To je za proizvajalce oziroma predelovalce zelo pomembno, saj osveščen končni potrošnik želi kupiti izdelek, za katerega obstaja dokaz, da je bil osnovni material, pridobljen na način trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja.

Je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij. Okoljska izjava predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem in je hkrati priložnost za promocijo pozitivne podobe organizacije pri kupcih, dobaviteljih, okolici, pogodbenikih in zaposlenih.

Les s certifikatom ima vse večjo veljavo na trgu, hkrati pa predstavlja priložnost lastnikom in lesni industriji za nemoteno prodajo vedno bolj okoljsko ozaveščenim kupcem. S pridobitvijo certifikata PEFC boste pokazali potrošnikom, da vam ni vseeno za neodgovorno izkoriščanje in izsekavanje gozdov ter poskrbeli za ohranjanje gozdov tudi v prihodnosti. Kupci bodo tako dobili zagotovilo, da vaši lesni in papirni izdelki prihajajo iz zakonitih in trajnostnih virov.
Znak odlikuje proizvode oziroma storitve, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti.(na EVROPSKI RAVNI)

 

NAZAJ