Pladenj globoki bel B4

 

B4 – 27 x18.5 x 4.8cm

5kg cca  155 kos/5kg v zavitku-2 zavitka

Koda 8003415210318