Pladenj nizek bel V5

 

V5 – 30 x 21,3 x 3,3 cm

5 kg v zavitku-2 zavitka

Koda 8003415210271