Pladenj nizek bel V4

 

V4 – 27,2 x 18,5 x 3 cm

5 kg v zavitku-2 zavitka

Koda 8003415210264