Pladenj nizek bel V3

 

V3 – 23 x 15,8 x 2,3 cm

5 kg v zavitku-2 zavitka

Koda 8003415210257