Pladenj nizek bel V1

 

V1 – 16,2 x 11,6 x 2,1 cm

5 kg v zavitku-3 zavitki

Koda 8003415210233