Pladenj globoki bel B3

 

B3 – 23 x 15.8x 4.6cm

5kg cca  230 kos/5kg v zavitku-2 zavitka

Koda 8003415210295