Analiza o uporabi izdelkov za enkratno uporabo!

Uiverza Bocconi v Milanu je opravila analizo na temo izdelkov za enkratno uporabo!

Zajela je populacijo od 18 do 64 leta starosti, moške in ženske. Vzorec analize je zajemal 37.279.000 ljudi od tega se redno prehranjujejo:

 • zunaj 31,5 % (11.737.000 ljudi)
 • v menzah 32,8 %
 • self service 10,4 %
 • fast food 4,8 %
 • restavracijah16,5 %
 • gostilnah 6,7 %
 • pizzerijah 6,9 %
 • okrepčevalnicah 21,9 %

Zakaj posoda za enkratno uporabo?

 • zmanjša nevarnost prenosa bolezni (kjer je velika frekvenca ljudi) 79,2 %
 • ne pušča sledi pralnih praškov 63 %
 • zmanjšuje stroške 42,5 %
 • praktičnost uporabe 67,3 %

Ali ste v zadnjem letu uporabljali posodo za enkratno uporabo doma?

 • da (57,6 % = 21.475.000 oseb)
 • ne (42,4 % = 15.804.000 oseb)

Vzorec anketiranih: 100 % = 37.279.000 oseb

S kakšno pogostostjo uporabljate posodo za 1x uporabo doma ?

 • vsak dan 7,2 %
 • 2-3 krat na teden 12 %
 • 3-4 krat na mesec 14,6 %
 • redko: 66,2 %

Vzorec anketiranih: 100 % = 15.804.000 oseb

Kdaj se uporablja posoda za 1x uporabo doma? 

Najpogostejši odgovor je bil, kadar je večje število ljudi, še posebej, če je veliko otrok ter kadar ne vemo pričakovanega števila ljudi.